شرکت بازرگانی و پخش قند خاورمیانه

 

در راستای تکمیل زنجیره ارزش این شرکت در حوزه فروش، بسته بندی شکر، بازاریابی و همچنین فروش کلیه محصولات شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه ایجاد شده است. این شرکت به عنوان اهرم بازرگانی گروه، واردات اقلام و تجهیزات مورد نیاز کارخانه های قند و الکل سازی را نیز بر عهده دارد.