شرکت الکل سازی قند خاورمیانه

در راستای تکمیل زنجیره ارزش کارخانه قند، ملاس تولید شده در کارخانه الکل سازی قند خاورمیانه به الکل طبی و صنعتی تبدیل می‌شود. ظرفیت این واحد بالغ بر ۱۶۰۰۰ لیتر در روز است و از سال ۱۴۰۲ با ظرفیت کامل به بهره بردای خواهد رسید.